SZR Veroljub Kostka

Padeška 1, 37000 Mudrakovac – Kruševac, SRBIJA / SERBIA
Telefon: +381 64 138 19 78

Radno vreme:
Ponedeljak – Petak od 08 do 15h

www.namestajkostka.com
info@namestajkostka.com

PIB: 100474187
TEKUĆI RAČUN: 355-1076392-82
MATIČNI BROJ: 52199786